Spurt og svarað

Græna tunnan

 • Af hverju er plast ekki rusl?

  Með því að flokka og skila plasti til endurvinnslu eykst endurvinnsla plasts og magn urðaðs úrgangs minnkar. Mikilvægt að koma í veg fyrir urðun plastúrgangs út frá umhverfislegum sjónarmiðum þar sem með því er auðlindum, sem annars hefðu nýst, sóað. Einnig kostar meira að meðhöndla óflokkaðan blandaðan úrgang en flokkuð plastefni og því er græna tunnan ódýrari en gráa tunnan.

  Plasti sem skilað er til endurvinnslu er baggað í móttöku- og flokkunarstöð SORPU bs. í Gufunesi. Plastið er sent til Svíþjóðar til þar sem það er annað hvort endurunnið eða brennt til orkuvinnslu. Hægt er að efnisendurvinna stóran hluta plasts og brennsla til orkunýtingar er ákjósanlegri valkostur en urðun í þeim tilfellum þar sem endurvinnsla er ekki fýsileg af einhverjum ástæðum. Flokkun og skil til endurvinnslu er undirstaða þess að þetta sé hægt.

  Plast er eitt algengasta efnið í umhverfi okkar og notkun þess eykst í sífellu. Hlutur þess var 20% í blönduðum úrgangi skv. greiningu SORPU bs. árið 2014 eða næststærsti flokkurinn á eftir lífrænum úrgangi. Alls féllu til 18.085 tonn af blönduðum úrgangi frá heimilum í Reykjavík árið 2014 og því má búast við að ríflega 3.617 tonn af plasti hafi verið urðuð í Álfsnesi það árið. Búast má við að um 1.700 tonnum meira af plasti skili sér til endurvinnslu í Reykjavík náist sambærilegur árangur og með flokkun pappírsefna.

 • Þarf ég að panta grænu tunnuna?

  Íbúar sem kjósa að láta sækja til sín endurvinnanlegt plast þurfa að panta grænu tunnuna.

  Í Reykjavík velja íbúar þá leið sem þeim hentar við að koma frá sér endurvinnsluefnum sem þeir flokka frá. Sumum hentar betur að skila flokkuðum endurvinnsluefnum á grenndar- eða endurvinnslustöðvar, því þær eru í nágrenninu eða í leiðinni, en að vera með viðbótartunnu við heimili.

  Gjöldin eru innheimt með fasteignargjöldunum og í Reykjavík taka þau mið af fjölda tunna, stærð íláta, hirðutíðni, fjarlægð sem þarf að fara til að losa ílátið og tegund úrgangs, og taka breytingum frá og með þeirri viku sem óskað er breytinga á tunnum.

  Notaðu reiknivélina til að skoða gjöldin miðað við fjölda og tegund íláta.

 • Hvað má setja í grænu tunnuna?

  Einungis hreint plast fer grænu í tunnuna, bæði mjúkt og hart. Mjúkt plast er t.d. plastpokar, plastfilma og bóluplast. Hart plast er til að mynda plastbakkar og – brúsar og önnur plastílát af ýmsu tagi undan hreinsiefnum og matvöru auk frauðplasts og minni hluta úr plasti.

  Mikilvægt er að hreinsa allar matar- og efnaleifar af plastinu og minnka rúmmál eins og mögulegt er áður en það er sett í tunnuna. Gæta skal að því að málmar, rafmagnstæki, rafhlöður, spilliefni, pappírsefni eða aðrir úrgangsflokkar fari ekki í grænu tunnuna. Slíkt rýrir verulega endurvinnslugildi plastsins.

  Góð flokkun er forsenda endurvinnslu.

 • Hvernig er fyrirkomulagi plastsöfnunar við heimili háttað?

  Íbúar þurfa að óska eftir grænni tunnu undir plast við heimili sitt. Græna tunnan er keyrð út endurgjaldslaust.

  Græna tunnan er hirt á þriggja vikna eða 21 dags fresti að jafnaði. Athugið að hirða fer oftast fram í tvískiptum bílum og tveir úrgangsflokkar því hirtir í einu.

  Plast er um 20% af blönduðum úrgangi sem fer í gráar tunnur og spartunnur og helmingi rúmmálsfrekara og því er fyrirséð að magnið í gráu tunnunni geti minnkað. Á heimilum þar sem lítið fellur til af blönduðum úrgangi, t.d. vegna flokkunnar, geta íbúar í einbýli óskað eftir spartunnu sem er ódýrari og helmingi minni. Íbúar í fjölbýlum geta endurskoðað fjölda grárra tunna og fækkað þeim ef tilefni er til og greitt þannig lægri gjöld.

  Reykjavíkurborg hefur farið þá leið að bjóða íbúum að velja það þjónustustig sem hentar þeim og að greiða fyrir þjónustuna í takt við það. Þannig geta íbúar valið hvort þeir vilja nýta sér þjónustu grenndar- eða endurvinnslustöðva eða hvort þeir kjósa að endurvinnanlegur úrgangur sé sóttur á heimili þeirra.

  Efst á síðunni er hægt að nálgast dagatal fyrir hirðu úrgangs við heimili í Reykjavík.

 • Hvað kostar græna tunnan og hvenær byrja ég að borga af henni?

  Græn tunna er hirt að jafnaði á þriggja vikna, eða 21 dags, fresti.

  Gjöldin eru innheimt með fasteignargjöldunum og í Reykjavík taka þau mið af fjölda tunna, stærð íláta, hirðutíðni, fjarlægð sem þarf að fara til að losa ílátið og tegund úrgangs, og taka breytingum frá og með þeirri viku sem óskað er breytinga á tunnum.

  Notaðu reiknivélina til að skoða gjöldin miðað við fjölda og tegund íláta.

 • Hvað er græna tunnan tæmd oft í mánuði?

  Græna tunnan er losuð að jafnaði á 21 dags fresti að jafnaði.

  Efst á síðunni er hægt að nálgast dagatal fyrir hirðu úrgangs við heimili í Reykjavík.

 • Hvað gerist ef rangt er flokkað í grænu tunnuna?

  Ef rangt er flokkað í grænu tunnuna er ekki hægt að losa hana þar sem aðskotaefni geta eyðilagt endurvinnsluefnin sem þegar eru í hirðubílnum. Fjarlægja þarf rangt flokkaða efnið út tunnunni áður en losun getur farið fram. Ef þörf er á losun fyrir þann tíma þá þarf að bregðast við með einu af neðangreindu:

  1. Hafa samband við Reykjavíkurborg og óska eftir aukalosun sem greiða þarf fyrir samkvæmt gjaldskrá
  2. Fara með plastið úr tunnunni á næstu grenndar- eða endurvinnslustöð. Sjá kort yfir söfnunarstöðvar.

 • Hvað get ég gert við plastið?

  Hægt er að losa sig við hreint endurvinnanlegt plast á eftirfarandi stöðum:

  1. Græna tunnu borgarinnar

  Hana þarf að panta og geta íbúar að jafnaði byrjað að flokka í hana um leið og hún hefur verið afhent.

  1. Endurvinnslustöð

  Slíkar stöðvar eru sex á höfuðborgarsvæðinu en þar er jafnframt hægt að skila mörgum öðrum flokkum endurvinnsluefna. Smelltu hér til að nálgast kort og upplýsingar um endurvinnslustöðvar.

  1. Grenndarstöð

  Slíkar stöðvar eru 57 innan Reykjavíkur og þar er auk pappírs og pappa hægt að skila plasti og í einhverjum tilfellum skilagjaldskildum umbúðum og fötum. Smelltu hér til að nálgast kort yfir grenndarstöðvar.

  1. Einkaaðilar

  Bjóða flokkunartunnu heim við hús.

Bláa tunnan

 • Af hverju er pappír ekki rusl?

  Flokkun pappírs og skil til endurvinnslu hefur bæði umhverfislegan ávinning og er hagkvæmari en ef hann er settur í gráu tunnuna og urðaður í Álfsnesi. Pappír er auðlind sem hægt er að nýta til ýmissa hluta ef hann er flokkaður frá og skilað til endurvinnslu.

  Pappír sem skilað er til endurvinnslu er flokkaður vélrænt í móttöku- og flokkunarstöð SORPU í Gufunesi til að aðskilja bylgjupappa frá sléttum pappa og pappír. Efnið er pressað og baggað og síðan flutt til Svíþjóðar til frekari flokkunar og endurvinnslu. Úr endurunnum pappír og pappa eru t.d. framleiddur salernispappír, eldhúspappír, dagblaðapappír og karton sem notað er til að útbúa nýjar umbúðir. Úr endurunnum bylgjupappa er framleiddur nýr bylgjupappi.

 • Þarf ég að panta bláu tunnuna?

  Íbúar sem kjósa að láta sækja til sín pappír og pappa þurfa að panta bláu tunnuna.

  Í Reykjavík velja íbúar þá leið sem þeim hentar við að koma frá sér endurvinnsluefnum sem þeir flokka frá. Sumum hentar betur að skila flokkuðum endurvinnsluefnum á grenndar- eða endurvinnslustöðvar, því þær eru í nágrenninu eða í leiðinni, en að vera með viðbótartunnu við heimili.

  Gjöldin eru innheimt með fasteignargjöldunum og í Reykjavík taka þau mið af fjölda tunna, stærð íláta, hirðutíðni, fjarlægð sem þarf að fara til að losa ílátið og tegund úrgangs, og taka breytingum frá og með þeirri viku sem óskað er breytinga á tunnum.

  Notaðu reiknivélina til að skoða gjöldin miðað við fjölda og tegund íláta.

 • Hvað má setja í bláu tunnuna?

  Í bláu tunnuna má setja fimm flokka af pappír og pappa. Þeir eru:

  • Bylgjupappi, s.s. pítsukassar, skókassar og aðrir pappakassar. Bylgjupappi þekkist af því að þegar hann er rifin sést á sárinu að hann er tvöfaldur með bylgjulaga pappa í miðjunni.
  • Dagblöð, tímarit og auglýsingapóstur. Allt sem kemur inn um bréfalúguna. Einnig bækur. Æskilegt er að rífa límrönd sjálflímandi umslaga af. Límrönd og plastgluggar mega fara með umslögunum, þarf ekki að rífa af.
  • Fernur, s.s. undan mjólk, ávaxtasafa, rjóma o.þ.h. Plasttappi, sem oft er settur í fernur til að auðvelda notkun þeirra og verja innihaldið, má vera á fernum. Ál- og plastfilmur innan í fernum draga ekki úr endurvinnsluhæfni þeirra.
  • Skrifstofupappír. Bæði litaður og hvítur ljósritunar- og prentarapappír.
  • Umbúðapappír og pappi s.s. morgunkornskassar, eggjabakkar og kexpakkar. Gjafapappír má einnig fara í bláu tunnuna.

  Endurvinnslugildi pappírsefnanna ræðst af hreinleika þeirra. Mikilvægt er að hreinsa allar matarleifar af umbúðum og skítugan eldhúspappír og servíettur skal setja í gráu tunnuna eða flokka til jarðgerðar. Einnota bleiur eiga að fara í gráu tunnuna með blandaða úrganginum.

  Efni sem sett er í bláu tunnuna skal setja laust í tunnuna. Ekki má setja efnið í plastpoka.

  Góð flokkun er forsenda endurvinnslu.

 • Hvernig er fyrirkomulagi pappírssöfnunar við heimili háttað?

  Íbúar þurfa að óska eftir blárri tunnu undir pappír og pappa við heimili sitt. Bláa tunnan er keyrð út endurgjaldslaust.

  Tunnan er hirt á þriggja vikna eða 21 dags fresti að jafnaði. Athugið að hirða fer oftast fram í tvískiptum bílum og tveir úrgangsflokkar því hirtir í einu.

  Á heimilum þar sem lítið fellur til af blönduðum úrgangi, t.d. vegna flokkunnar, geta íbúar í einbýli óskað eftir spartunnu sem er ódýrari og helmingi minni. Íbúar í fjölbýlum geta endurskoðað fjölda grárra tunna og fækkað þeim ef tilefni er til og greitt þannig lægri sorphirðugjöld.

  Reykjavíkurborg hefur farið þá leið að bjóða íbúum að velja það þjónustustig sem hentar þeim og að greiða fyrir þjónustuna í takt við það. Þannig geta íbúar valið hvort þeir vilja nýta sér þjónustu grenndar- eða endurvinnslustöðva eða hvort þeir kjósa að endurvinnanlegur úrgangur sé sóttur á heimili þeirra.

  Efst á síðunni er hægt að nálgast dagatal fyrir hirðu úrgangs við heimili í Reykjavík.

 • Hvað gerist ef rangt er flokkað í bláu tunnuna?

  Ef rangt er flokkað í bláu tunnuna er ekki hægt að losa hana þar sem aðskotaefni geta eyðilagt endurvinnsluefnin sem þegar eru í hirðubílnum. Tunnan er skilin eftir og miði með upplýsingum límdur á tunnuna. Fjarlægja þarf rangt flokkaða efnið út tunnunni áður en losun getur farið fram. Ef þörf er á losun fyrir þann tíma þá þarf að bregðast við með einu af neðangreindu:

  1. Hafa samband við Reykjavíkurborg og óska eftir aukalosun sem kostar 5.600 kr. fyrir eina tunnu og 1.960 kr. fyrir hverja tunnu til viðbótar.
  2. Fara með pappírinn úr tunnunni á næstu grenndar- eða endurvinnslustöð. Sjá kort yfir söfnunarstöðvar.

 • Hvað kostar bláa tunnan og hvenær byrja ég að borga af henni?

  Blá tunna kostar er hirt á að jafnaði á þriggja vikna, eða 21 dags, fresti.

  Gjöldin eru innheimt með fasteignargjöldunum og í Reykjavík taka þau mið af fjölda tunna, stærð íláta, hirðutíðni, fjarlægð sem þarf að fara til að losa ílátið og tegund úrgangs, og taka breytingum frá og með þeirri viku sem óskað er breytinga á tunnum.

  Notaðu reiknivélina til að skoða gjöldin miðað við fjölda og tegund íláta.

 • Hvað er bláa tunnan tæmd oft í mánuði?

  Bláa tunnan er hirt á 21 dags fresti að jafnaði.

  Efst á síðunni er hægt að nálgast dagatal fyrir hirðu úrgangs við heimili í Reykjavík.

 • Hvað get ég gert við pappírinn?

  Hægt er að losa sig við pappír og pappa á eftirfarandi stöðum:

  1. Bláa tunnu borgarinnar

  Hana þarf að panta og geta íbúar að jafnaði byrjað að flokka í hana um leið og hún hefur verið afhent.

  1. Endurvinnslustöð

  Slíkar stöðvar eru sex á höfuðborgarsvæðinu en þar er jafnframt hægt að skila mörgum öðrum flokkum endurvinnsluefna. Smelltu hér [link] til að nálgast kort og upplýsingar um endurvinnslustöðvar.

  1. Grenndarstöð

  Slíkar stöðvar eru 57 innan Reykjavíkur og þar er auk pappírs og pappa hægt að skila plasti og í einhverjum tilfellum skilagjaldskildum umbúðum og fötum. Smelltu hér [link] til að nálgast kort yfir grenndarstöðvar.

  1. Einkaaðilar

  Bjóða flokkunartunnu heim við hús.

Gráa tunnan

 • Hvað má setja í gráu tunnuna?

  Gráa tunnan er undir blandaðan úrgang frá heimilum. Blandaður úrgangur getur m.a. verið matarsmitaðar umbúðir, samsettar umbúðir sem ekki er hægt að losa í sundur, ryksugupokar og einnota bleyjur.

  Hægt er að setja málma lausa í tunnuna því blandaður úrgangur fer í gegnum málmsskiljur. Athugið að málmum má einnig skila á endurvinnslustöðvar og fer þá hærra hlutfall til endurvinnslu.
   

  Óheimilt er að setja eftirfarandi í gráu tunnuna:

  • Endurvinnanlegan pappír og pappa
  • Dósir eða flöskur með skilagjaldi
  • Textíl
  • Garðaúrgang
  • Múrbrot
  • Jarðefni
  • Grófan úrgang, s.s. timbur og brotamálma
  • Rafmagnstæki
  • Rafhlöður
  • Spilliefni
  • Lyf

 • Hvernig er fyrirkomulagið á losun grárra tunna?

  Íbúar þurfa að hafa aðgang að tunnu undir blandaðan úrgang við heimili sitt. Gráa tunnan er undir blandaðan úrgang og er 240 l að stærð en íbúar í fjölbýli geta óskað eftir 660 l kari ef aðstæður leyfa.

  Athugið að Á heimilum þar sem lítið fellur til af blönduðum úrgangi geta íbúar í einbýli óskað eftir spartunnu sem er ódýrari og helmingi minni. Íbúar í fjölbýlum geta endurskoðað fjölda grárra tunna og fækkað þeim ef tilefni er til og greitt þannig lægri hirðugjöld.

  Tunnan er hirt 14 daga fresti að jafnaði eins og í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Athugið að hirða fer oftast fram í tvískiptum bílum og tveir úrgangsflokkar því hirtir í einu.

  Efst á síðunni er hægt að nálgast dagatal fyrir hirðu úrgangs við heimili í Reykjavík.

 • Hvað kostar gráa tunnan og hvenær byrja ég að borga af henni?

  Gráa tunnan er hirt á 14 daga fresti.

  Gjöldin eru innheimt með fasteignargjöldunum og í Reykjavík taka þau mið af fjölda tunna, stærð íláta, hirðutíðni, fjarlægð sem þarf að fara til að losa ílátið og tegund úrgangs, og taka breytingum frá og með þeirri viku sem óskað er breytinga á tunnum.

  Notaðu reiknivélina til að skoða gjöldin miðað við fjölda og tegund íláta.

 • Hvað er gráa tunnan tæmd oft í mánuði?

  Gráa tunnan er losuð á 14 daga fresti að jafnaði.

  Efst á síðunni er hægt að nálgast dagatal fyrir hirðu úrgangs við heimili í Reykjavík.

 • Hvað gerist ef rangt er flokkað í gráu tunnuna?

  Ef rangt er flokkað í gráu tunnuna er hún ekki losuð, þ.e.a.s. ef í henni eru:

  • Endurvinnanlegur pappír og pappi
  • Dósir eða flöskur með skilagjaldi
  • Textíll
  • Garðaúrgangur
  • Múrbrot
  • Jarðefni
  • Grófur úrgangur, s.s. timbur og brotamálmar
  • Rafmagnstæki
  • Rafhlöður
  • Spilliefni
  • Lyf

  Séu nokkrar tunnur við hús eru eingöngu þær sem rangt er flokkað í skildar eftir. Íbúar verða að flokka þessi efni úr tunnunni áður en hún er losuð. Ef skilja þarf tunnuna eftir vegna rangrar flokkunar þurfa íbúar að losa þann úrgang sem um ræðir úr tunnunni og bíða næstu losunar. Ef þörf er á losun fyrir þann tíma þá þarf að bregðast við með einu af neðangreindu:

  1. Hafa samband við Reykjavíkurborg og óska eftir aukalosun sem greiða þarf fyrir samkvæmt gjaldskrá
  2. Nálgast merkta poka sem hægt er að losa úrganginn úr tunnunni. Pokarnir eru síðan skildir eftir hjá tunnunum og verða fjarlægðir við næstu losun. Þeir fást á næstu N1 stöð í Reykjavík eða í Þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14. Á meðan heimsfaraldur COVID-19 gengur yfir er ekki hægt að bjóða upp á þessa þjónustu vegna sóttvarna.
  3. Fara með úrganginn úr tunnunni á næstu endurvinnslustöð sem eru sex á höfuðborgarsvæðinu.

 • Hvað gerist ef ég flokka pappírinn ekki frá og set hann í gráu tunnuna?

  Íbúar verða ekki sektaðir fyrir ranga flokkun. Tunnan kann að verða skilin og miði með upplýsingum um hvers vegna tunnan var ekki hirt og hvað þarf að gera er límdur á tunnuna.

  Fjarlægja þarf rangt flokkaða efnið út tunnunni áður en losun getur farið fram. Ef þörf er á losun fyrir þann tíma þá þarf að bregðast við með einu af neðangreindu:

  1. Hafa samband við Reykjavíkurborg og óska eftir aukalosun sem greiða þarf fyrir samkvæmt gjaldskrá
   .
  2. Fara með blandaða úrganginn á næstu endurvinnslustöð. Sjá kort yfir söfnunarstöðvar.
  3. Nálgast merkta poka sem hægt er að losa úrganginn úr tunnunni. Pokarnir eru síðan skildir eftir hjá tunnunum og verða fjarlægðir við næstu losun. Þeir fást á næstu N1 stöð í Reykjavík eða í Þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14. Á meðan heimsfaraldur COVID-19 gengur yfir er ekki hægt að bjóða upp á þessa þjónustu vegna sóttvarna.

Spartunnan

 • Hvað má setja í spartunnuna?

  Spartunnan er undir blandaðan úrgang frá heimilum. Blandaður úrgangur getur m.a. verið matarsmitaðar umbúðir, samsettar umbúðir sem ekki er hægt að losa í sundur, ryksugupokar og einnota bleyjur.

  Hægt er að setja málma lausa í tunnuna því blandaður úrgangur fer í gegnum málmsskiljur. Athugið að málmum má einnig skila á endurvinnslustöðvar og fer þá hærra hlutfall til endurvinnslu.

  Óheimilt er að setja eftirfarandi í spartunnuna:

  • Endurvinnanlegan pappír og pappa
  • Dósir eða flöskur með skilagjaldi
  • Textíl
  • Garðaúrgang
  • Múrbrot
  • Jarðefni
  • Grófan úrgang, s.s. timbur og brotamálma
  • Rafmagnstæki
  • Rafhlöður
  • Spilliefni
  • Lyf

 • Hvernig er fyrirkomulagið á losun spartunna?

  Íbúar þurfa að hafa aðgang að tunnu undir blandaðan úrgang við heimili sitt. Spartunnan er undir blandaðan úrgang og er ódýrari og helmingi minni en gráa tunnan, 120 l að stærð í stað 240 l. Gjaldtakan tekur þannig tillit til umhverfissjónarmiða þar sem hún tengist magni úrgangsins. Tunnan er hentug heimilum þar sem lítið magn af úrgangi fellur til, t.d. vegna flokkunnar.

  Spartunnan er keyrð út endurgjaldslaust.

  Tunnan er hirt á 10 daga fresti fram að áramótum en 2016 verður blandaður úrgangur hirtur á 14 daga fresti að jafnaði eins og í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Athugið að hirða fer oftast fram í tvískiptum bílum og tveir úrgangsflokkar því hirtir í einu.

  Efst á síðunni er hægt að nálgast dagatal fyrir hirðu úrgangs við heimili í Reykjavík.

 • Hvað kostar spartunnan og hvenær byrja ég að borga af henni?

  Spartunnan kostar 13.500 kr á ári og er hirt á 14 daga fresti.

  Gjöldin eru innheimt með fasteignargjöldunum og í Reykjavík taka þau mið af fjölda tunna, stærð íláta, hirðutíðni, fjarlægð sem þarf að fara til að losa ílátið og tegund úrgangs, og taka breytingum frá og með þeirri viku sem óskað er breytinga á tunnum.

  Notaðu reiknivélina til að skoða gjöldin miðað við fjölda og tegund íláta.

 • Hvað er spartunnan tæmd oft í mánuði?

  Spartunnan er losuð að jafnaði á 14 daga fresti að jafnaði.

  Efst á síðunni er hægt að nálgast dagatal fyrir hirðu úrgangs við heimili í Reykjavík.

 • Hvað gerist ef rangt er flokkað í spartunnuna?

  Ef rangt er flokkað í spartunnuna er hún ekki losuð, þ.e.a.s. ef í henni eru:

  • Endurvinnanlegur pappír og pappi
  • Dósir eða flöskur með skilagjaldi
  • Textíll
  • Garðaúrgangur
  • Múrbrot
  • Jarðefni
  • Rafmagnstæki
  • Rafhlöður
  • Spilliefni
  • Lyf
  • Grófur úrgangur, s.s. timbur og brotamálmar

  Séu nokkrar tunnur við hús eru eingöngu þær sem rangt er flokkað í skildar eftir. Íbúar verða að flokka þessi efni úr tunnunni áður en hún er losuð. Ef skilja þarf tunnuna eftir vegna rangrar flokkunar þurfa íbúar að losa úrgangsflokka sem um ræðir úr tunnunni og bíða næstu losunar. Ef þörf er á losun fyrir þann tíma þá þarf að bregðast við með einu af neðangreindu:

  1. Hafa samband við Reykjavíkurborg og óska eftir aukalosun sem greiða þarf fyrir samkvæmt gjaldskrá.
  2. Nálgast merkta poka sem hægt er að losa úrganginn úr tunnunni. Pokarnir eru síðan skildir eftir hjá tunnunum og verða fjarlægðir við næstu losun. Þeir fást á næstu N1 stöð í Reykjavík eða í Þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14. Á meðan heimsfaraldur COVID-19 gengur yfir er ekki hægt að bjóða upp á þessa þjónustu vegna sóttvarna.
  3. Fara með úrganginn úr tunnunni á næstu endurvinnslustöð sem eru sex á höfuðborgarsvæðinu.

Fjöleignahús

 • Ber ég ábyrgð ef nágranni minn flokkar ekki í fjölbýlishúsi?

  Í lögum um fjöleignarhús nr. 26/1994 er fjallað um réttindi og skyldur eiganda fjöleignarhúsa. Sorpgeymslur eru almennt í sameign fjöleignarhúsa og bera eigendur allir óskipta ábyrgð á sameigninni sbr. 57. gr. laganna. Húsfélagið og eigendur bera ábyrgð á sameiginlegum kostnaði skv. ákvæðum 43. og 47. gr., og því ábyrgð á kostnaði sem hlýst af rangt flokkuðum úrgangi. Sannist að einn eigandi sé að valda húsfélaginu kostnaði með því að flokka ekki úrganginn getur húsfélagið endurkrafið hann um kostnaðinn skv. almennum reglum kröfuréttar.

  Húsfélag getur einnig sett húsreglur sem ná til flokkunar á úrgangi sbr. 1. tl. C-liðar 41. gr. sbr. einnig 74. gr. laganna, einkum 1. tl. 3. mgr. Sannist það að einn eigandi fari ítrekað ekki eftir reglunum þá getur húsfélagið lagt bann við búsetu eða dvöl hans í húsinu sbr. 1. mgr. 55. gr. laganna en gæta verður að því að veita eiganda tækifæri á að bæta sig sbr. 2. mgr. sömu greinar. Hægt er að fá álit kærunefndar húsamála skv. 80. gr. laganna um ágreining sameigenda um túlkun á lögunum og/eða fara með málið fyrir dómstóla sbr. 6. mgr. 80. gr. og fá endanlega niðurstöðu um álitaefnið.

 • Get ég óskað eftir breytingum á tegund og fjölda tunna fyrir mitt fjöleignarhús?

  Meirihluta eigenda þarf til að óska eftir breytingum á fjölda og tegund tunna í fjöleignarhúsum þar sem slíkar breytingar hafa áhrif á gjöld fyrir meðhöndlun úrgangs íbúa hússins. Í smærra fjölbýli þar sem ekki er starfandi hússtjórn dugar þó tölvupóstur íbúa um að þeir séu sammála um breytingarnar.

  Sorpgeymslur og ílát undir úrgang í fjöleignarhúsum eru sameign og skulu samnýtt.

  Í fjöleignarhúsum er hirðugjöldum skipt á eigendur eftir eignarhluta í húsinu skv. lögum um fjöleignarhús nr. 26/1994. Gjöldin eru innheimt með fasteignargjöldunum og í Reykjavík taka þau mið af fjölda tunna, stærð íláta, hirðutíðni, fjarlægð sem þarf að fara til að losa ílátið og tegund úrgangs, og taka breytingum frá og með þeirri viku sem óskað er breytinga á tunnum.

  Notaðu reiknivélina til að skoða gjöldin miðað við fjölda og tegund íláta.

 • Geta í búar í fjölbýlishúsum skipt kostnaði við sorphirðu eftir sínu höfði?

  Reykjavíkurborg ber skv. lögum að innheimta gjald vegna söfnunar á heimilisúrgangi og rekstri grenndar- og endurvinnslustöðva og er fjárhæð gjaldsins skilgreint í gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Reykjavíkurborg sem innheimt eru með fasteignagjöldum. Í 4. mgr. 7. gr. samþykktar um meðhöndlun úrgangs í Reykjarvíkurborg nr. 228/2013 segir að gjöldum fyrir heimilissorp í fjöleignarhúsi skuli skipt eftir hlutfallstölu eigenda í viðkomandi sameign og er hlutfallstalan byggð á flatarmáli eignarhluta hvers eigenda. Þessi tilhögun er í samræmi við a. lið. 45. gr. fjöleignarhúsalaga nr. 26/1994 um skiptingu sameiginlegs kostnaðar eigenda í fjöleignarhúsi.

  Í einhverjum tilfellum óska íbúar í fjölbýli eftir annarri skiptingu gjalda fyrir meðhöndlun úrgangs en almenna reglan er. Þar sem í fyrrnefndri samþykkt er kveðið á um hvernig skipta skuli kostnaði við söfnun heimilissorps er ekki heimilt að innheimta gjöld fyrir meðhöndlun úrgangs með öðrum hætti en þar kemur fram.

  Reykjavíkurborg getur ekki tekið upp af sjálfdáðum að haga innheimtu sorphirðugjalda með öðrum hætti að ósk íbúa. Í 46. gr. fjöleignarhúsalaga segir að húsfélög fjöleignarhúsa geti ákveðið aðra skiptingu sameiginlegs kostnaðar en hlutfallslegri skiptingu. Reykjavíkurborg hefur enga aðkomu að slíku samkomulagi og hefur slíkur samningur ekkert gildi gagnvart borginni, heldur er um einkaréttarlegan samning að ræða innan húsfélags.

Aðgengi að ílátum

 • Af hverju er lagt gjald á ílát sem standa meira en 15 m frá hirðubíl?

  Aðgengi að ílátum undir heimilisúrgang í borginni er misjafnlega gott og það hefur áhrif á kostnað við hirðu, fjölda tjóna og heilbrigði starfsmanna sem sinna hirðu úrgangs. Sem dæmi þarf að starfsfólk að ganga 200 m með ílát sem staðett er 50 m frá hirðubíl: ganga þarf að tunnunni, draga tunnuna að bílnum til losunar, skila tunnunni og ganga aftur að bílnum.

  Sérstakt gjald er tekið af ílátum sem draga þarf lengra en 15 metra frá sorpgeymslu eða -gerði að hirðubíl til losunar skv. gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Reykjavík. Í einhverjum tilfellum er hægt að færa tunnuna og komast þannig frá því að greiða gjaldið eða færa tunnuna á losunardegi.

 • Hvernig þarf aðgengið að tunnunum að vera?

  Aðgengi að ílátum undir heimilisúrgang í borginni er misjafnlega gott og það hefur áhrif á kostnað við hirðu, fjölda tjóna og heilbrigði starfsmanna sem sinna hirðu úrgangs. Í hverjum mánuði hirða starfsmenn að meðaltali um 1.600 tonn af úrgangi eða um 70 tonn á hverjum starfsdegi. Þetta jafngildir því að hver starfsmaður sem sinnir losun tunna og kerja í borginni handleiki að jafnaði 480–530 tonn af úrgangi yfir árið.

  Oft og tíðum má bæta aðgengið með einföldum og ódýrum aðgerðum eins og að moka snjó frá tunnum, tjóðra hunda, setja upp hurðarpumpur og króka til að þær haldist opnar. Auk þess skiptir staðsetning íláta á lóð miklu máli. Dæmi eru um að starfsfólk sorphirðunnar þurfi að ganga yfir sex kílómetra til að losa 20 tunnur.

  Gott aðgengi auðveldar hirðu ílátanna og tryggir heimilum betri og ódýrari þjónustu.

  Hér eru nokkur atriði sem gott er að hafa í huga:

  Tröppur – Það er sérlega erfitt að koma þungum tunnum upp tröppur. Skábrautir/sliskjur eru nauðsynlegar til að bæta aðgengið í tröppum. Einnig má kanna hvort önnur staðsetning sé möguleg.

  Birta – í skammdeginu er mikilvægt að góð lýsing sé á vinnusvæði starfsfólks við sorphirðu miklu máli.

  Hindranir – gætið þess að reiðhjól eða annað slíkt sé ekki í gangveginum fyrir tunnunum.

  Snjór og hálka – gætið þess að moka snjó og fjarlægja klaka úr gangvegi starfsfólks á losunardögum.

  Hundar – á losunardögum er betra að halda hundum fjarri. Ef hundur er tjóðraður á lóð er mikilvægt að hann verði ekki á vegi starfsfólks við sorphirðu.

  Hurðir – betra er ef dyr haldast opnar meðan starfsfólkið athafnar sig. Hurðapumpur og krókar sem halda hurðum opnum meðan losun fer fram gera vinnuna auðveldari.

  Staðsetning – athugið að samkvæmt samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Reykjavík eiga tunnur fyrir sama úrgangsflokk hvers húss að vera geymdar á sama stað.

  Undirlag – það er mun auðveldara að draga tunnurnar eftir malbiki eða hellum en grasi og möl. Þungar tunnur fara ekki vel með grasflötina.

  Lofthæð – of lítil lofthæð í aðkomuleiðum gerir starfsfólki erfitt fyrir og eykur álag.

  Efnisval – klæðning, dyrakarmar, gólf og veggir þarf að vera þannig úr garði gert að það skemmist ekki vegna umgengni um tunnurnar.

  Athugaðu einnig að ódýrara er að staðsetja ílát í minna en 15 m fjarlægð frá hirðubíl.

Annað

 • Hvernig er hægt að lækka kostnað við meðhöndlun úrgangs?

  Íbúar í Reykjavík geta oft og tíðum lækkað hjá sér kostnað við meðhöndlun úrgangs. Á heimilum þar sem lítið fellur til af blönduðum úrgangi geta íbúar í sérbýli óskað eftir spartunnu sem er ódýrari og helmingi minni en gráa tunnan. Spartunnan er hirt á 10 daga fresti fram að áramótum en 2016 verður blandaður úrgangur hirtur á 14 daga fresti að jafnaði eins og í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Íbúar geta einnig valið hvort þeir vilja nýta sér þjónustu grenndar- eða endurvinnslustöðva eða hvort þeir kjósa að endurvinnanlegur úrgangur sé sóttur á heimili þeirra. Greiða þarf fyrir þá þjónustu.

  Íbúar í fjölbýlum geta endurskoðað fjölda grárra tunna og fækkað þeim ef tilefni er til og greitt þannig lægri gjöld. Oft má fækka gráum tunnum í fjölbýlishúsum þar sem tunnur eru samnýttar og getur þá skapast svigrúm til að fá græna og bláa tunnu undir endurvinnslusefni.

  Sérstakt gjald er tekið af ílátum sem draga þarf lengra en 15 metra frá sorpgeymslu eða -gerði að hirðubíl til losunar skv. gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Reykjavík. Í einhverjum tilfellum er hægt að færa tunnuna og komast þannig frá því að greiða gjaldið.

  Notaðu reiknivélina til að skoða gjöldin miðað við fjölda og tegund íláta.

 • Er eftirlit með því hvað er sett í tunnurnar?

  Mikilvægt er að úrgangur skili sér í réttar tunnur. Þar sem gerð er krafa um að íbúar flokki, í stað þess að krefjast þess að íbúarnir hafi tunnu við heimili fyrir endurvinnanlegan úrgang, verður fylgst með því hvort ákveðnir úrgangsflokkar, s.s. pappír og pappi, séu flokkaðir frá.

  Til fjölda ára hefur verið óheimilt að setja ýmsa flokka úrgangs í gráu tunnurnar, s.s. skilagjaldsumbúðir, garðaúrgang, jarðveg, spilliefni og brotamálma. Við losun á gráum tunnum og spartunnum hafa starfsmenn borgarinnar fylgst með hvort þessi úrgangur er í tunnunum og eins er nú með pappír og pappa og aðrar úrgangsflokka sem eiga ekki að fara með blönduðum úrgangi. Verklag verður það sama og verið hefur, ekki verður gramsað í tunnunum en ef augljóst er að íbúar eru ekki að flokka pappír frá blandaða úrganginum verður gráa tunnan ekki losuð og skilin eftir miði sem segir til um það ásamt leiðbeiningum.

  Það sama á við þegar grænar og bláar tunnur eru losaðar. Önnur úrgangsefni, s.s. matar- eða efnaleifar, en þau sem eiga að fara í tunnurnar rýra verulega endurvinnslugildi endurvinnsluefnanna. Verða því tunnur þar sem flokkun hefur misfarist ekki losaðar og skilinn eftir miði með leiðbeiningum.

 • Af hverju er málmur ekki flokkaður?

  Hægt er að flokka málma frá blandaða úrganginum sem annars færi í gráu tunnuna eða spartunnuna ef íbúar vilja tryggja að allur málmur sem fellur til hjá þeim fari til endurvinnslu. Íbúar geta skilað málmunum á næstu endurvinnslustöð sem eru sex á höfuðborgarsvæðinu. Með þessari aðferð næst hvað bestur árangur í flokkun á málmum.

  SORPA bs. nota vélar í móttöku- og flokkunarstöð fyrirtækisins í Gufunesi til að ná málmum sem settir eru í gráu tunnuna og spartunnuna frá blönduðum úrgangi. Talið er að allt að 60% af öllum málmi náist úr úrganginum með þessari aðferð. Meiri árangri má ná ef íbúar setja allan málm lausan í tunnurnar. Vélarnar flokka bæði segulmagnaðan málm (s.s. niðursuðudósir) og ósegulmagnaðan (s.s. álfilmur) frá blandaða úrganginum eftir að hann hefur verið hakkaður.

 • Get ég fengið tunnu undir endurvinnsluefni á minn vinnustað?

  Bláu og grænu tunnur borgarinnar eru einungis í boði fyrir heimili í Reykjavík en standa fyrirtækjum og stofnunum ekki til boða. Þau geta skilað flokkuðum úrgangi á endurvinnslustöðvar. Rekstaraðilar greiða ekki fyrir skil á endurvinnsluefnum en greitt er fyrir blandaðan úrgang og aðra úrgangsflokka skv. gjaldskrá SORPU bs.

  Fjöldi þjónustuaðila bjóða einnig upp á tunnur undir endurvinnsluefni og flutning á þeim fyrir stofnanir og fyrirtæki um allt land.

 • Af hverju eru tunnurnar ekki gjaldfrjálsar?

  Reykjavíkurborg ber skv. lögum að innheimta gjald vegna söfnunar á heimilisúrgangi og rekstri grenndar- og endurvinnslustöðva og er fjárhæð gjaldsins skilgreint í gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Reykjavíkurborg.

  Reykjavíkurborg hefur farið þá leið að bjóða íbúum að velja það þjónustustig sem hentar þeim og að greiða fyrir þjónustuna í takt við það. Gjöldin eru innheimt með fasteignargjöldunum og í Reykjavík taka þau mið af fjölda tunna, stærð íláta, hirðutíðni, fjarlægð sem þarf að fara til að losa ílátið og tegund úrgangs, og taka breytingum frá og með þeirri viku sem óskað er breytinga á tunnum.

  Í mörgum sveitarfélögum greiða íbúar eitt gjald fyrir meðhöndlun úrgangs óháð þjónustu og tegund úrgangs. Það kostar að hirða og meðhöndla úrgangsefni og er þá kostnaður vegna t.d. tunna undir endurvinnsluefni inn í heildargjaldinu.

  Íbúar í Reykjavík geta oft og tíðum lækkað hjá sér gjöld fyrir meðhöndlun úrgangs. Á heimilum þar sem lítið fellur til af blönduðum úrgangi geta íbúar í sérbýli óskað eftir spartunnu sem er ódýrari og helmingi minni en gráa tunnan. Spartunnan er hirt á 10 daga fresti fram að áramótum en 2016 verður blandaður úrgangur hirtur á 14 daga fresti að jafnaði eins og í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Íbúar geta einnig valið hvort þeir vilja nýta sér þjónustu grenndar- eða endurvinnslustöðva eða hvort þeir kjósa að endurvinnanlegur úrgangur sé sóttur á heimili þeirra. Greiða þarf fyrir þá þjónustu.

  Íbúar í fjölbýlum geta endurskoðað fjölda grárra tunna og fækkað þeim ef tilefni er til og greitt þannig lægri gjöld. Oft má fækka gráum tunnum í fjölbýlishúsum þar sem tunnur eru samnýttar og getur þá skapast svigrúm til að fá græna og bláa tunnu undir endurvinnslusefni.

  Sérstakt gjald er tekið af ílátum sem draga þarf lengra en 15 metra frá sorpgeymslu eða -gerði að hirðubíl til losunar skv. gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Reykjavík. Í einhverjum tilfellum er hægt að færa tunnuna og komast þannig frá því að greiða gjaldið.

  Notaðu reiknivélina til að skoða gjöldin miðað við fjölda og tegund íláta.

 • Hvað á hver íbúð að vera með margar tunnur?

  Íbúar þurfa að hafa aðgang að tunnu undir blandaðan úrgang við heimili sitt, þ.e. annað hvort grárri tunnu eða spartunnu. Ekki er til almenn regla um fjölda tunna fyrir hverja íbúð og geta íbúar því ákveðið fjöldann og er kostnaðurinn samkvæmt því. Þörfin ræðst af fjölskyldustærð og fjölda íbúa, neysluvenjum og hversu duglegir íbúar eru að flokka. Að jafnaði eru um 0,8 gráar tunnur við hverja íbúð í Reykjavík. Samkvæmt þessu ættu fjórar íbúðir að geta sameinast um þrjár gráar tunnur undir blandaðan úrgang í fjöleignarhúsum og jafnvel færri tunnur flokki þeir pappír og plast eða jarðgeri matarleifar.

  Ekki er skylda að vera með bláa eða græna tunnu undir endurvinnsluefni. Reykjavíkurborg hefur farið þá leið að bjóða íbúum að velja það þjónustustig sem hentar þeim og að greiða fyrir þjónustuna í takt við það. Þannig geta íbúar valið hvort þeir vilja nýta sér þjónustu grenndar- eða endurvinnslustöðva eða hvort þeir kjósa að endurvinnanlegur úrgangur sé sóttur á heimili þeirra.

  Ef horft er til endurvinnanlegra pappírsefna og plasts sem berst að jafnaði inn á heimili og hægt er að flokka frá þá má skipta einni grárri tunnu út á móti einni eða tveim bláum eða grænum tunnum í fjöleignarhúsum, eftir því hversu vel tunnurnar eru nýttar. Í sérbýlishúsum ættu flestir að komst af með spartunnu, eina bláa og eina græna. Spartunnan er fyrir blandaðan úrgang eins og sú gráa en hún er ódýrari og helmingi minni en sú gráa.

  Notaðu reiknivélina til að skoða gjöldin miðað við fjölda og tegund íláta. Efst á síðunni er hægt að nálgast dagatal fyrir hirðu úrgangs við heimili í Reykjavík.

 • Hvar er hægt að nálgast poka undir umfram blandaðan úrgang?

  Íbúar geta nálgast merkta poka sem hægt er að setja í umfram blandaðan úrgang. Pokarnir eru skildir eftir hjá tunnunum og verða fjarlægðir við næstu losun. Þeir fást á næstu N1 stöð í Reykjavík eða í Þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12–14. Á meðan heimsfaraldur COVID-19 gengur yfir er ekki hægt að bjóða upp á þessa þjónustu vegna sóttvarna.

Panta / breyta tunnu Smellið hér